Oma raha mitteametlik laen

Juhatuse arvestuse järgi ei tohiks maksete suurenemine nii drastiline olla, et inimesi kodudest välja ajada. Väiksem küttekulu katab makstavat laenuosa, kuid samas on siis korterites siiski soojem, ventilatsioon on parem jne.

. „Küsimust saab mõista, nagu ei oleks lubatud venekeelseil elanikel koosolekul rääkida. „Sellest saab vaid järeldada, et need elanikud olid igati informeeritud, milliste tööde tegemist rekonstrueerimise käigus plaanitakse ning selleks on vaja ka laenu võtta. LõunaLeht pöördus elanike konflikti ja remondi kohta selgituste saamiseks korteriühistu juhatuse eestvedaja poole. Aga korteri pärandudes muutub see koormaks ka lastele, kes praegu tasuvad oma eluasemelaene.

Andrus Ansip: võtan oma raha teisest sambast välja.

. Elanike pahameel ei ole lahtunud, juhatuse esimehele on nad öelnud, et ta peaks tagasi astuma, ning plaane ja samme on tehtud ka juhatuse umbusaldamiseks, uusi liikmeidki on nad valmis mõelnud. Lisaks võivad igal ajal töid kontrollida KredExi vastavate erialade spetsialistid. detsembrist praktiliselt magamata. LõunaLehe poole murega pöördunud elanike sõnul, oli surve meeletu ja juhatus ärgitas neid allkirja andma kiirelt. Pikaajalise laenuga on neil ka praktiline mure, et nad tõenäoliselt selle tasumise lõpuni ei ela. See on väga paljudes ühistutes probleemiks. Pahaste elanike meelest raiskavad paljud ettevõetavad tööd raha. Pension ei võimalda neil igakuiseid makseid ühistule eriti suurendada. Neli häält oleks muutnud koosoleku tulemust. Tehniline konsultant võeti Võrust, madalaima hinnaga. Raha polnud neilt juba pikemat aega võimalik kätte saada ja elanikud ei taha uskuda, et ühtäkki võlgnikke pole. Oma raha mitteametlik laen. Üks elanik julges ka seda otse väita.

Kindel tööbrigaad, teatud töid teevad pikaajalised koostööfirmad,“ on juhatus selgitanud. Näiteks on paljud elanikud omal käel lasknud panna korterile kahekordsed pakettaknad, nüüd tuleb need vahetada kolmekordsete vastu. Tööde kvaliteedi tagab ka KredExi toetusega kaasnev valvas pilk. Peab märkima, et ühistu üldkoosolekud on üsna isemoodi. Elamu energiatähis on eelmise aasta alguse energiaauditi põhjal E, see ei vasta energiatõhususe miinimumnõudelegi, nagu viitavad korteriühistu juhid.

Google tahab hakata oma kaardirakendusega raha teenima.

. Koosoleku järel selgus, et osa oli ähmi täis läinud ja andnud pooldava allkirja, teadmata selle tähendust. Hetkel kulgevad renoveerimise ettevalmistused plaanipäraselt edasi. „Koosolekul toimus aktiivne arutelu, küsimustele vastamine, selgitamine, sõnavõtud. Juhatus möönis ka eelmisel aastal laenuvõtmise vastuhäältele viidates, et ilmselt jäi selgitustööd väheks. Korteriühistute renoveerimise konfliktid võivad kesta aastaid ja viia majaelanikud lõplikult tülli. Nagu ühistu põhikiri ette näeb, oli üldkoosolek otsustusvõimeline, kuna koosolekule oli tulnud piisav arv ühistu liikmeid,“ selgitas juhatus. Vastuoluline koosolek Kõige konfliktsemaks küsimuseks osutus detsembrikuine korteriühistu üldkoosolek, kus hääletusele tuli pangalaenu võtmine. Paljud inimesed meie elamus pidasid mõistlikuks seda võimalust ka kasutada,“ selgitati vastuses. Neid hirmutab ka radiaatorite ja küttetorude vahetusest jääv siseviimistluse seisukord, kuigi on kinnitatud, et lõhutud seinad taastatakse ja ka tööde käigus tekkivad avariid kompenseeritakse. Juhatusel muu isiklik kasu puudub,“ kinnitati vastuseks. Laenuvastased soovisid korduskoosolekut, et kõik hääled saaksid õigesti antud, aga kuna põhikirja järgi oli üldkoosolek pädev, ei olnud korduskoosoleku korraldamine nõutud. Nelja korteri elanikud mõistsid, et tegelikult tahtsid nad anda hääle laenuvõtmise vastu, aga allkiri oli juba antud. Oma poolt- ja vastuhääled anti kirjalikult. „Juhatus toetab igati arusaamist, et üksikuid töid tehes väsime ja lõppu ei jõuagi,“ leidis seitsmeliikmeline juhtkond. Ühistust rääkimine tõi mõnele pisarad silma, teisi vihastas ja pani siunama, ent jättis neid kõiki nõutuks. Laen firmale väike ala ad laenu raha üksikisikute vahel. Allkirjastamine/hääletamine toimus vabatahtlikult kõigi liikmete silme all. Pensionärid ütlevad, et majas valitseb suhtumine, et see pole teiste asi, kui nad maksta ei jõua. Juhatus otsustas vastata kollektiivselt. „Tundub, et toimunut on Teile selgitatud või esitletud ebakorrektselt või mittetäielikult. Teile antud info katuse osas ei ole korrektne. „Detsembri üldkoosolekul tõlkis üks esireas istuv korteriomanik teisele vene keelt rääkivale inimesele kõva häälega ehitaja ettekannet. Ka ehitusele eelnevate ja sellega samal ajal käivate tööde, nagu näiteks energiaauditi jaoks võeti pakkumisi erinevatest firmadest. Madalaima hinnaga sai temast ka omanikujärelevalve teostaja. Juhatus seda omavolilist küsitlust arvesse ei võtnud. Saali tahaotsa ei kostunud, mis eespool ehitaja rääkis. Viha ja vaenulikkus oma maja elanike vahel on destruktiivne, lammutav, inimsuhteid hävitav. „Vastavalt kehtivatele nõuetele on tööde tegemisel ette nähtud omanikujärelevalve. aastani ongi ühe töö kaupa elamut hooldatud, kuid suuremahuliste tööde tegemiseks raha koguda ei suudeta, maja laguneb. Seega on korteriühistus ainult üldkoosolekul antud allkirjal õiguslik tähendus,“ ütles juhatus. Selline tõlkimine segas ja häiris tagapool olnud korteriomanikke ja sealt tuligi hiljem vait olemise hõige. Kellegi käskimist hääletada ei ole toimunud, vaid iga inimene hääletas, otsustas kirjalikult ise enda parima arusaama kohaselt. Teade, kirjad ja informatsioon nende teemade kohta oli kõikidele eelnevalt edastatud. Kuigi kõigi nimed on toimetusele teada, ei soovinud elanikud nimeliselt esineda, kartes juhatuse poolt tagakiusamist. Rahulolematud on need elanikud, kes on oma raha eest juba kahekordsed pakettaknad paigaldanud ja ei mõista kolmekordsete vajadust. Mõni on püüdnud ka korterit ruttu vahetada või müüa, et pääseda laenukoormast, aga korterihuvilisi pea polnud.

Tõesaates käib mitteametlik. -

. Eraisikult laenud refinantseerimine tagatiseta. Erapooletuks jäi neli korterit. Peaprojekteerija valiti tehnilise konsultandi varasema koostöö hinnangu põhjal. Sedamoodi toimib see ka teistes rekonstrueeritud korterelamutes,“ selgitas juhtorgan lehele. Valituks osutunud firma pakkumine oli ka soodsaim. Nende kommentaar selle peale oli, et nad ei taha sama jutu kordamist, vaid oma otsustusõigust tagasi saada. Juhatus koos spetsialistidega kaalus ka seniste uute akende välja vahetamata jätmist, aga sel juhul pidanuks elamu seintele panema päikesepaneelid. Juhatuse sõnul see ei vasta tõele. Kõik on korrektselt vormistatud, ka hääletuse tulemused,“ kinnitas juhatus. Laenuvastaste elanike kirjeldusega toimunust juhatus ei nõustu. Samas need kaks korteriomanikku said sõna ja nad ütlesid oma arvamused. Oma raha mitteametlik laen. LõunaLeht rääkis paljude eakate majaelanikega, kes kõik soovisid oma muret kurta. „Peatöövõtja on valitud selle järgi, et talle on plaanitavad tööd jõukohased, varasemalt kortermajadele tehtud tööde, usaldusväärsuse ja palju muu järgi. Katkend laenuvastaste elanike kirjast juhatusele: „Pinged majaelanike vahel on aetud haripunkti. LõunaLehega suhelnud majaelanikud on korduvalt vihjanud ka juhatuse isiklikule omakasule, viidates tagantkiirustamisele sobivate firmade otsimisel ja tööde korraldamisel. Tuleb silmas pidada ka teisi koosolekul osalejaid, keda selline kõvahäälne jutt segas kuulamast ehitaja selgitusi,“ kirjeldas juhatus. „Mõistame elanike muret, seda on ka koosolekutel avaldatud. Eakamatele tehti jaanuaris ka mitteametlik selgituskoosolek. Konsultant ja audiitor ning juhatuse liikmed otsustasid, et pikaaegne ja otsesem kasu tuleks kolmekordsete pakettakende ettepanekust. „Ehitustööde omanikujärelevalvet teostav isik on atesteeritud ja pädev. Tihti räägivad pinginaabrid omavahel kõva häälega, mistõttu koosoleku juhataja peab märkusi tegema,“ selgitas juhatus. Juhatus näeb elanike juttu ebakorrektse või mittetäielikuna. Selles osas on meie töö olnud tulemuslik,“ jääb juhatus napisõnaliseks. Eesmärk on saada hoone C-energiaklassi. Siiski hõigati sellel koosolekul üht vene keeles kõnelejat vaikima juhatuse kirjelduses. Juba varem ootasid ja lootsid nad, et sellist otsust vastu ei võeta.“ Koosolek oli nende meelest ebaõiglaselt korraldatud, jäi lõpetamata ja seega oli õigustühine. Nüüd võetakse korraga ette suurte probleemide lahendamine. Pangalaenu saamise eelduseks on korteriühistus võlglaste puudumine. Sellest tingituna ongi KredExilt saadava toetusraha abil loodud ju võimalus olukorra parendamiseks kortermajades. „Korteriühistu juhatus tegeleb võlgnikega, nagu Eesti Vabariigis kehtivad seadused ette näevad. Sellise mõtte avaldajad ei võta arvesse, et elamu soojustamine, avatäidete vahetamine, küttesüsteemi rekonstrueerimine toob kaasa talvisel ajal küttekulude vähenemise. Katusetöö ei olnud vigane, vaid probleemi põhjustas kanalisatsioonitoru leke ühe korteri seina taga, mille avastamine oli keeruline,“ kõlas juhatuse vastuväide. Varem oli majas mitu elanikku, kelle võlad elanike väitel ulatusid tuhandete eurodeni. Suurte summade puhul suureneb aga raha valesti kasutamise oht. Sama korteriühistu ehitustööde järelevalvet on ta varemgi teinud ja laenuvastased väidavad, et näiteks katuse puhul lasi ta läbi vigase töö. Paljud elanikud on kurtnud aastaid, et korterid on külmad, ventilatsioon on olematu, sagenesid probleemid torustikega jne. Soojaveetorustiku tegemise asemel eelistaksid nad jätkata oma soetatud soojaveeboileritega. „Eks linna peal teatakse juba, mis selles majas toimub,“ vihjavad nad selle peale. detsembri üldkoosoleku tulemusena kehtiv ja seda on aktsepteerinud nii pankade, KredExi kui ka Eesti Korteriühistute Liidu juristid. Suvekuudel on küll arve laenuosa tõttu suurem, kuid on korduvalt selgitatud, et remondifond on selle võrra aga väiksem. Elanikud kirjeldasid ka venekeelsete inimeste diskrimineerimist – kuidas nende sõnavõttude ajal kästi neil vait olla või eesti keeles rääkida. „Enamikule korteriomanikest sobis kompaktne/terviklik rekonstrueerimine. Jekaterina orlova smsraha smsraha ei saa avaldust teha

Märkused