Kodanikupalk – kas võimalus ka eestlastele?

Hoian finantsteemadel kätt pulsil ning jagan oma teadmisi ka sinuga, et sa saaksid saavutada parema rahalise olukorra ja teha parimaid otsuseid. Kodanikupalk – kas võimalus ka eestlastele. Juhul, kui Soome pilootprogramm osutub edukaks, on võimalik näha ka reaalsemat statistikat ning see võib tähendada, et hetkel utoopiana kõlav kodanikupalk võib saada ka meie tulevikuks üsna pea. Kodanikupalk – kas võimalus ka eestlastele. Luutari pandimaja vahetan laenu sootsama vastu. Nimelt usutakse, et kui inimesed saavad iga kuu kindlalt sissetuleku on rahvas õnnelikum ja elujõulisem, kuna puudub hirm läbi kukkuda ja vaesusesse vajuda, seega on inimestel vähem stressi ning üldine elukvaliteet tunduvalt kõrgem. Samas oleksid kodanike tulud oluliselt rohkem maksustatud kui mittekodanikel, kes põhisissetulekut ei saa. Kodanikupalga eesmärk on eelkõige tagada elamisväärne elu – summa peaks olema piisavalt suur, et elada väärikalt, mitte vireleda.Ühe variandina on samuti välja käidud mõtet, et kodanikupalk võiks olla võrdne mingi teatud protsendiga SKP-st elaniku kohta. Eespool mainitud palgasurveartikli lõpus on toodud põhisissetuleku näidismudel, mis koostati spetsiaalselt võimaliku palgasurve näitlikustamiseks. Kui inimestel on täielik kindlus, et neile laekub iga kuu niikuinii teatud summa, võib tekkida kerge mandumine, kuna ei pruugita näha vajadust pingutada suurema sissetuleku saamise nimel.

Kodanikupalk – kas võimalus ka eestlastele? -

. Neil pole enam motivatsiooni ega sihti, mille poole pürgida – pigem oleskletakse päevast-päeva. Positiivselt häälestatud inimesed teevad ka tööd paremini ning teades, et nad ei kõigu vaesuse piiril, on nad motiveeritud tegema tööd töö pärast, mitte palga pärast.

Viktoria Krusenvald Financer.com Eesti toimetaja. Siin on mõned enim levinud kriitikanooled tingimusteta sissetuleku osas:Igakuiselt laekuv sissetulek kaotab motivatsiooni tööle minna – see on peamine vastuväide, mis kaasneb kodanikupalga temaatikaga.

Küsimus | Kas Soome tunnistas kodanikupalga eksperimendi.

Märkused