Ebamõistlik intress refirantseerimine

. Tüüpiline näide on tema sõnul elektri- või mobiilteenuse arve või ka laenu- või järelmakse tähtaja ületamine.

Ta lisas, et kuigi kohtuotsus puudutab praegu üksnes tarbijalepinguid, võib see kohtupraktikas saada oluliselt laiema tähenduse ning mõjutada edaspidi ka ettevõtjatevahelisi tehinguid. See puudutab sisuliselt kõiki tarbijalepinguid, olgu tegemist elektri-, gaasi-, telekomi-, soojus-, prügiveo-, kindlustus-, õppeteenuse või muu tüüptingimustel sõlmitud tarbijalepinguga. Õppelaen – mõistlik lahendus sinu jaoks?. Ebamõistlik intress refirantseerimine. Võlaõigusseaduse kohaselt võib võlausaldaja nõuda võlgnikult viivist arvates kohustuse sissenõutavaks muutumisest kuni kohase täitmiseni. „Igal juhul on nii ettevõtjal kui ka tarbijal õigus keelduda ebamõistlike viiviste tasumisest ja nõuda nende vähendamist,“ ütles ta.Tema sõnul võiks Eesti Energia kui riigiettevõte aga lubamatult sisse nõutud viivised tarbijatele omaalgatuslikult tagastada.

Viivisest ja intressist – mis neil vahet on? | Advokaadibüroo TRINITI.

.

Kohtulahendite liigitus - – Riigi Teataja

. Kohus leidis, et lepingus sätestatud ebamõistlikult kõrge viivisemäära tõttu tuleb antud juhul kohaldada seadusejärgset viivisemäära. Jekaterina orlova smsraha toomas kuter võlg.

Tarbijakrediidileping | Juriidiline esmaabi

. Paraku ei tohiks tema sõnul vastav hüvitamise nõue olla ebamõistlik ja tarbijat kahjustav.Ettevõtjatele üllatusKuna kohtumäärus on alles värske, ei soovinud Eesti Energia ega Telia lähemalt selle mõju kommenteerida. Geldexi koostööpartnerid laenukalkulaatir. Laenu saanud isik aga ei täitnud lepingust tulenevaid kohustusi. Eesti Energia teatas, et on kohtuotsusest teadlik ja alles analüüsib selle võimalikku mõju.Telia vastas, et teema on veel liiga uus ja enne kommentaaride andmist soovib ettevõte end sellega põhjalikumalt kurssi viia. „See oleks riigi poolt ütlemata kena žest,“ märkis Pavelts.Tarbijakaitseameti tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna juhataja Hanna Turetski sõnul on riigikohtu otsusel positiivne mõju kõikidele tarbijatele, kel on mingil põhjusel tekkinud võlgnevus. See on vähemalt kaks korda madalam, kui oli senini tüüpiline viivitusintress.Advokaadibüroo Varul vandeadvokaat Arsi Paveltsi sõnul tegi riigikohus märgilise tähendusega otsuse, sest tõmbas röövellikele viivitusintressidele käsipidurit. Tema sõnul ei tohi viiviste arvestamisest kujuneda rikastumise ja kasumi teenimise allikas. „Sisuliselt puudutab see rohkem või vähem meist igaüht, kuna oleme kõik tarbijad,“ ütles ta.Samuti tähendab see Paveltsi sõnul, et kui keegi on tasunud lubamatus määras viiviseid, võib ta nõuda nende tagastamist

Märkused