Brexiti mõju Eestile – mis saab edasi?

  Brexiti mõju tollivormistusele Lahkumisläbirääkimiste kaks stsenaariumi Hetkel on ELi ja Ühendkuningriigi vahel peetavates lahkumisläbirääkimistes kaks stsenaariumi. Kuigi kahtlemata muudab see otsus majandamise EL liikmesriikidega keerulisemaks, ei tähenda see just ilmtingimata, et Euroopa Liidu käekäik oleks kuidagi ohus.

Välisministeerium teeb ettevalmistusi, et Brexiti mõju oleks.

. Osta kasutatud auto laenuga nutikalt. Lahkumisleping sisaldaks üleminekuperioodi puudutavaid sätteid, sh kaupade vaba liikumise kohta ELi ja Ühendkuningriigi vahel. Samas aga oleme ju seni saanud majandatud nii Ameerika Ühendriikide kui Hiinaga, seega ilmselt on suurim küsimus siiski kohanemine.Kui Suurbritannia saab riigisiseselt sotid selgeks, saavad ka teised riigid kindlust. Viktoria Krusenvald Financer.com Eesti toimetaja. Inglismaa ja London eriti on olnud aastakümneid Euroopa majanduse üks keskmeid. Hoolimata sellest, kas lahkumisleping sõlmitakse või mitte, muutuvad Ühendkuningriigi ja ELi vahelised suhted põhjalikult, kui Ühendkuningriigist saab mitteliikmesriik ehk kolmas riik. See nädal selgus peale pikki vaidlusi ja spekuleerimist šokeeriv tõsiasi – Suurbritannia referendumil hääletati poolt nende lahkumisele Euroopa Liidust. Brexitil on iseäranis suur mõju ettevõtetele, kes kauplevad täna üksnes piirideta ühtsel turul. Ettevõtted peaksid viivitamata hindama Brexiti mõju oma tegevusele. Sujuvaks tollivormistuseks on sageli vaja erinevaid tolli väljastatud lube. Järgnevalt vaatame mõlemat stsenaariumi lähemalt. EL alustab Ühendkuningriigi kui kolmanda riigi piiridel oma määruste ja tariifide kohaldamist, sh tolli-, sanitaar- ja fütosanitaarkontrollide läbiviimist. ELi liikmesriikide tolliasutustel kohaldada eeskirju ja formaalsusi, mis kehtivad kaubavahetusele ELi ja kolmandate riikide vahel, s.t Ühendkuningriigist imporditud või Ühendkuningriiki eksporditud kauba suhtes. Kuidas käituda, kui pole võimalik laenu tagasi maksta õigel ajal?. Hoian finantsteemadel kätt pulsil ning jagan oma teadmisi ka sinuga, et sa saaksid saavutada parema rahalise olukorra ja teha parimaid otsuseid. Brexit avas ahela, millega on paljud osapooled otsustanud samuti lüüa lauale oma soovid ja nõudmised. Üleminekuperioodil loetakse Ühendkuningriik tollivormistuse seisukohast ELi liikmesriigiks ning kaupade vaba liikumine ELi ja Ühendkuningriigi vahel jätkub selle perioodi lõpuni. Brexiti mõju Eestile – mis saab edasi. EList lahkumisel saab Ühendkuningriigist kolmas riik ning lõpeb kaupade vaba liikumine Ühendkuningriigi ja ELi vahel. Puudub väliskaubandusstatistika Intrastati aruandlus. Suurbritannia ei vaja Euroopa Liitu, Euroopa Liit vajab Suurbritanniat.Tulevik on aga siiski ebaselge, sest Ühendkuningriikide mõju liidu liikmesriikidele on möödapääsmatult suur. Lõppude lõpuks on nad ju siiski osake Euroopast ja jäävad NATOsse, seega kokkuvõttes ei tohiks me Eestis olulist muutust tunda. Kauba tollis deklareerimise kohustus Ühendkuningriigi ja ELi vahelises kauba liikumises algab siis, kui üleminekuperiood on lõppenud. Peamised tagajärjed Ühendkuningriigist saab n-ö kolmas riik ning igasuguse kauba liikumiseks Ühendkuningriigi ja ELi vahel on vajalik tollivormistus.

Nüüd aga kus on hääletatud lahkumise poolt, on suur tõenäosus, et uppuvaks laevaks ei ole mitte liit, vaid Suurbritannia. Lähiajal on kõige enam tunda erinevust naela ja euro suhte kõikumises, kuid igapäevaelu see nii pea igal juhul ei kõiguta. Kaubavahetusele ELi ja kolmandate riikide vahel kohaldatavaid eeskirju, piiranguid ja muid tolliformaalsusi üleminekuperioodil ei rakendata. Suuremad vaidlused aga hakkavad alles nüüd järellainena ning kogu Euroopa Liit tunneb end ebakindlalt. Ainus vahe tekib ilmselt kauplemise keerukuses ning seetõttu võivad paljud Eesti ettevõtted kaotada olulise võtmeturu. Deklarant võib kauba ise tollis deklareerida või kasutada tolliesindajat. Lahkumine jääb ilmselt siiski tugevamaks löögiks Ühendkuningriikidele endale, kui niivõrd teistele riikidele ning ilmselt ei saa me ka Eestis osaks millelegi katastroofilisele.

Mida on vaja teada seoses Brexitiga? | Välisministeerium

. Äriühingud, kes planeerivad tulevikus kaubavahetust Ühendkuningriigiga, peavad kolmandate riikidega kauplemiseks arvestama selleks kohustuslike tolliformaalsustega. Šotimaa nõuab uut referendumit, London soovib hoopistükkis iseseisvust.

Brexiti mõju Eestile -

.. Pigem on otsuse taga tugev soov jääda täiesti iseseisvaks. Kuni uue väljaastumiskuupäevani on Ühendkuningriik ELi liikmesriik ning tema suhtes kehtivad kõik sellega kaasnevad õigused ja kohustused. Lepinguta ja üleminekuperioodita väljaastumine Kui üleminekuperioodi ja selle sisu osas ühisele kokkuleppele ei jõuta, astub Ühendkuningriik EList välja üleminekuperioodita. Kolmandal riigil ei saa olla samu õigusi ja hüvesid kui liikmesriigil

Märkused